Paylaş
Facebook  Twitter  Stumbleupon  Delicious  Google

 


Ocağımızdan çıkardığımız hammadde, Maden Teknik Araştırma (MTA) Genel Müdürlüğü Analitik Kimya Birimi tarafından 03.11.2006 tarihinde analize tabi tutulmuş ve aşağıdaki değerlerde bulunmuştur:


MgO       :0.7
AL2O3    :5.6
SİO2      :83.4
CaO       :1.0
Fe2O3    :1.0